Please rotate your device...
Publicaties

Tijdschrift voor fiscaal recht:
- De Vlaamse gunstregeling die van toepassing is bij de vererving van familiale vennootschappen schendt het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel niet, TFR 2023, afl. 646, 764-766 en http://tfrnet.larcier.be/ (30 oktober 2023)

- Arrest hof van beroep Gent d.d. 9 maart 2021 [Verzekeringsgift, (oud) artikel 2.7.1.0.6 VCF, wetgevende evolutie en relevantie van deze rechtspraak], TFR 2022, afl. 623, 563-566 en http://tfrnet.larcier.be/ (17 juli 2022)

- Kan de administratie hangende een fiscale procedure haar toevlucht nemen tot de pauliaanse vordering?, TFR 2005, afl. 288, 1-2 en http://tfrnet.larcier.be (8 november 2005)

- De wetgever wacht de uitspraak van het Arbitragehof niet af om verhoging van belastingvrije som toe te kennen aan uit de echtgescheiden ouder met kind(eren) ten laste, TFR 2008, afl. 340, 402-404 en http://tfrnet.larcier.be (7 mei 2008)

- Geldt de verschoonbaarverklaring ook ten aanzien van schulden waartoe echtgenoot krachtens de wet gehouden is?, TFR 2003, afl. 249, 938-940 en http://tfrnet.larcier.be (19 november 2003).

- Kwalificatie sociale woning dan wel middelgrote woning moet beoordeeld worden op ogenblik aangaan oorspronkelijke lening, TFR 2006, afl. 296, 137-139 en http://tfrnet.larcier.be (7 maart 2006).

- Terug naar een strengere beoordeling van de anterioriteitsvoorwaarde als één van de toepassingsvoorwaarden van de pauliaanse vordering?, TFR 2005, afl. 277, 227-230 en http://tfrnet.larcier.be (11 april 2005).

- Ondanks beroepsgebruik onroerend goed door huurder, verhuurder enkel belastbaar op geïndexeerd kadastraal inkomen + 40%?, TFR 2007, afl. 318-319, 270-272 en http://tfrnet.larcier.be (17 april 2007)

- Invoering nieuw art. 82 Faillissementswet roept nog steeds aantal vragen op, TFR 2003, afl. 245, 701-704 en http://tfrnet.larcier.be (13 september 2003).

- Impliceert aftrek huurlasten tweede verblijven door huurder automatisch taxatie van netto-huurinkomsten in hoofde van verhuurder?, TFR 2003, afl. 235, 110-112 en http://tfrnet.larcier.be (5 maart 2003).

- Vanaf het aanslagjaar 2002 toekenning meewerkinkomen in jaar van overlijden mogelijk: wetgever wachtte uitspraak Arbitragehof niet af, TFR 2002, afl. 227, 811-813 en http://tfrnet.larcier.be (4 november 2002).

- Blaast de nieuwe rechterlijke interpretatie de BTW-inhouding nieuw leven in?, TFR 2002, afl. 223, 597-601 en http://tfrnet.larcier.be (26 juli 2002).